kódy 2.
pro laiky :)

KOD NA OTEVÍRÁNÍ STRÁNEK V NOVÉM OKNĚ -

<script>

<!--

var winheight=100

var winsize=100

var x=5

/*

Animated Window Opener Script (updated 00/04/24)-

© Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)

For full source code, installation instructions, 100's more DHTML scripts, and Terms Of

Use, visit dynamicdrive.com

*/

function openwindow(thelocation){

temploc=thelocation

if (!(window.resizeTo&&document.all)&&!(window.resizeTo&&document.getElementById)){

window.open(thelocation)

return

}

win2=window.open("","","scrollbars")

win2.moveTo(0,0)

win2.resizeTo(100,100)

go2()

}

function go2(){

if (winheight>=screen.availHeight-3)

x=0

win2.resizeBy(5,x)

winheight+=5

winsize+=5

if (winsize>=screen.width-5){

win2.location=temploc

winheight=100

winsize=100

x=5

return

}

setTimeout("go2()",50)

}

//-->

</script>

<p><a href="javascript:openwindow(' 1.ADRESA KAM BUDE ODKAZOVAT ')">POPIS STRÁNEK </a>

<p><a href="javascript:openwindow(' 2 ADRESA ')">POPIS STRÁNEK</a>

 


 

ODKAZ NA ZÁLOŽKU NA STRÁNCE -

<a href="#jmeno_zalozky">text odkazu</a>.
text odkazu

 --------

KONFIGURÁTOR -

https://www.blog.inpage.cz/inpage/jak-pridat-tlacitko-to-se-mi-libi-od-facebooku-na-web/

Sdílení na FACEBOOKU ,BUTOON --

>function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('htt p://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeU RIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width= 626,height=436');return false;}</script><style type="text/css"> html .fb_share_button { display: -moz-inline-block; display:inline-block; padding:1px 20px 0 5px; height:15px; border:1px solid #d8dfea; background:url(https://www.wyeenursery.com.au/wp-content/plugins/simple-social-sharing-widgets-icons/icons_32/facebook.png) no-repeat top right; } html .fb_share_button:hover { color:#fff; border-color:#295582; background:#3b5998 url(https://b.static.ak.fbcdn.net/images/...on.gif?8:26981) no-repeat top right; text-decoration:none; } </style><a href="https://www.facebook.com/share.php?u=ADRESA SVOJÍ STRÁNKY" onclick="return fbs_click()" target="_blank">Sdílej</a></p>

--------

ADRESA - NAPSAT ADRESU SVOJICH STRÁNEK ,KDE MÁ BÝT TATO ZNAČKA UMÍSTĚNA .

--------

DALŠÍ MOŽNOSTI ZDÍLENÍ -

<fb:like layout="standard" show_faces="true" action="like" send="true" colorscheme="light" href=" ADRESA STRÁNKY " fb-xfbml-state="rendered"><span><iframe scrolling="no" title="Like this content on Facebook." src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=122173757824292&amp;locale=cs_CZ&amp;sdk=joey&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D25%23cb%3Df2ad7ef38c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.drahusciny.estranky.cz%252Ff11f77afa%26domain%3Dwww.drahusciny.estranky.cz%26relation%3Dparent.parent&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.drahusciny.estranky.cz%2Ffotoalbum%2Fibisky--hibiscus-%2Fbob-harkins%2Fimg_7374.html&amp;node_type=link&amp;width=450&amp;layout=standard&amp;colorscheme=light&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;send=true&amp;extended_social_context=false"></iframe></span></fb:like>

 -------- 

GIF GENERÁTOR -

www.gifmaker.me

---------

GENERÁTORY -

https://backgroundsarchive.com/

https://www.glitter-graphics.com/generators/falling_objects.php#

https://www.glitter-graphics.com/myspace/code_generator.php

TEXT GENERÁTOR - https://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php

https://www.glitter-graphics.com/generators/rainbow.php

https://www.glitter-graphics.com/generators/scramble.php

https://www.glitter-graphics.com/generators/reverse.php

POZADÍ - https://backgroundsarchive.com/

https://www.glitter-graphics.com/myspacelayouts?categoryID=190

POZADÍ -   

<style>

body {

background-image: url(' ADRESA OBRÁZKU ');

background-attachment: fixed;

background-repeat: repeat;

}

</style>

----------------------------------------

BAREVNÉ POZADÍ -

body{
background-color:#069;
}

ROZTÁHNUTÍ PŘES CELOU STRÁNKU -

background-size: cover

background-size: 100%

ZMENŠENÍ ABY BYL OBR. VIDĚT-

background-size: contain

https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css3-background-size

OBRÁZEK NA POZADÍ S TEXTEM -

https://howto.imba.cz/index.php?alias=layout-obrazek-na-pozadi-stranky

DALŠÍ POZADÍ -

https://www.phil.muni.cz/fil/vyuka/kurs_html_2/barvy.html

UPRAVENÝ KÓD NA POZADÍ -

<style type="text/css">body {

background-image: url(' ADRESA OBRÁZKU ');

background-attachment: fixed;

background-repeat: repeat;
background-size: cover;

možnost přidání další funkce -zde...
background-size: 100% 100%;
}
</style>

Do kódu se může také přidat -

background-repeat: no-repeat; obrázek bude jeden přes celou stránku

background-size: cover; obrázek bude přes celou stránku.

background-size: 100% 100% ; obrázek se roztáhne

background-size: center; obrázek bude uprostřed

POUŽÍVANÝ ,FUNGUJE :) Vždy dávat na konec.

BARVY -

https://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-bezpecne.html

---------

Opakování obrázkového pozadí -

V normálním případě se obrázková pozadí skládají vedle sebe a pod sebe, a vyplní prostor, který vyplnit mohou. To je ve většině případů výhodné.

Někdy je to ale nežádoucí, proto se dá opakování vypnout. Nebo dá nastavit opakování jenom v jednom směru (vodorovném nebo svislém). Všechno se to dělá CSS vlastností background-repeat.

<p#008000">background-repeat: no-repeat"> Pozadí se vykreslí jenom jednou a nebude se opakovat
<p#008000">background-repeat: x-repeat"> Pozadí se bude opakovat vodorovně (v ose x)
<p#008000">background-repeat: y-repeat"> Pozadí se bude opakovat v ose y, tj. svisle pod sebou.

Podpora vlastnosti background-repeat je v prohlížečích překvapivě dobrá.

Nejzajímavější je asi nastavení no-repeat. Opravdového významu toto nastavení získává v kombinaci s umístěním (background-position).

převzato s - https://www.spsemoh.cz/vyuka/html/cssprhlx/pozadi.htm

DALŠÍ MOŽNOSTI NASTAVENÍ POZADÍ-

https://jecas.cz/obrazkove-pozadi

UKÁZKA - VIZ POZADÍ STRÁNKY.:)

ODKAZ NA SPOUSTU POZADÍ NA STRÁNKY - KLIKNI TADY

RÁDIA-

<a href="https://radiotuna.com/folk-radio">folk radio</a><script type="text/javascript" src="https://radiotuna.com/OnlineRadioPlayer/EmbedRadio?playerParams=%7B%22styleSelection0%22%3A230%2C%22styleSelection1%22%3A87%2C%22styleSelection2%22%3A133%2C%22textColor%22%3A0%2C%22backgroundColor%22%3A15592941%2C%22buttonColor%22%3A16744626%2C%22glowColor%22%3A16744626%2C%22playerSize%22%3A200%2C%22playerType%22%3A%22style%22%7D&width=200&height=244"></script> 

 ---------

VYSKAKOVACÍ OKNO-TABULKA -

<script>alert(" Váš text ");</script>

EMAIL S OBRÁZKEM-

<a href="mailto:ADRESA VAŠEHO EMAILU"><img src="html obrázku">< /a>

------ 

GENERÁTOR FAVICON -

www.favicon.cc/

www.favicon.co.uk/index.php

www.genfavicon.com/

NÁVOD-

www.tutorialy.estranky.cz/clanky/navody-a-rady/vlozeni-ikony-stranky.html

GENERÁTOR IKONEK -

icon-generator.net/

ukázka-

IKONKY-

fontello.com/

iconizer.net/

https://manytools.org/http-html-text/apple-touch-icon-generator/

www.pic2icon.com/

www.pic2icon.com/windows_xp_icon_generator.php

GENERÁTOR BANNERY -

banner.fotor.com/

www.webbanner24.com/

www.webestools.com/banner-animated-maker-generator-gif-banners-free-online.html

www.3dtextmaker.com/cgi-bin/3dtext.pl

www.bannerfans.com/banner_maker.php

PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY -

www.pageplugins.com/generators/falling_objects/

https://www.glitter-graphics.com/generators/falling_objects.php

GENERÁTOR -obrázků v záhlaví stránek- SLIDER-

https://imageslidermaker.com/

SNÍH NA STRÁNKY -

https://tvorbawebu.php5.sk/html-kody/sneh-na-web

GENERÁTOR OBRÁZKŮ V ZÁHLAVÍ -

https://imageslidermaker.com/v2